Värdegrund

uppforandekod bild 2

Grund för verksamheten

Varbergs Konståkningsklubb vilar på Svenska Konståkningsförbundet vision och värdegrund.

Vision: Svensk konståkning – en sport för alla

Värdegrund: Glädje, glöd och gemenskap

Varbergs konståkningsklubb (VKK) är en förening som arbetar för att alla som vill åka skridskor och konståkning ska känna sig välkomna och må bra. Vi är i första hand en breddklubb med en liten topp, där alla ska ha möjlighet att utvecklas utifrån den nivå och takt som man själv önskar. 

VKK´s värdegrund

 • Glädje – tillsammans har vi roligt på isen, mår bra och presterar!
 • Rättvisa – alla ges utrymme och får vara med!
 • Respekt – vi tar hänsyn till varandra olika villkor och förutsättningar!

 

Trivselregler/Uppförandekod

För att alla ska trivas, må bra och ha roligt i vår förening och i ishallen vill vi att våra trivselregler följs och att vi bemöter varandra på ett trevligt och respektfullt sätt! Tänk på att även privat representera din förening på ett positivt sätt, på sociala medier m.m. 

Som åkare förväntas du: 

 • Var en god kompis och stötta och heja på dina klubbkompisar på träning/ tävling.
 • Komma i tid till träning/tävling, gå av isen i tid och meddela din tränare om du inte kan komma.
 • Fokusera på din egen träning och avstå från att störa kompisar såväl på som utanför isen.
 • Följa tränarnas instruktioner och respektera deras beslut. Vara medveten om att du får gå av isen om de inte följs. 

Som förälder förväntas du: 

 • Stötta såväl ditt eget barn som andras och uppmuntra i såväl med- som motgång.
 • Respektera tränarnas beslut och ansvar samt ha förtroende för tränarnas kompetens. Ta egna åsikter enskilt med tränarna, inte på läktaren.
 • Medverka i klubbens ideella arbete som är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas. Detta görs via schemalagda uppgifter och diverse försäljningar.
 • Ta del av information från klubben, delta på föräldramöten, årsmöte m.m.

Som tränare förväntas du: 

 • Ge positiv och konstruktiv feedback till alla åkare oavsett deras förmåga och ambition. 
 • Se, lyssna och ge lika mycket tid till alla åkare i gruppen.
 • Ha en tydlig plan med träningen, komma i tid och vara väl förberedd.
 • Ta upp viktig information som rör enskilda åkare personligen och/eller med förälder.

 

Klubbens styrelse, tränare, åkare och föräldrar arbetar gemensamt för att klubbens policys efterföljs på bästa sätt. Skulle någon inte följa vår värdegrund och policys kommer styrelsen att dokumentera och därefter vidta nödvändiga åtgärder.