Föräldraengagemang

Varbergs konståkningsklubb är i likhet med de flesta svenska idrottsföreningar en ideell förening. Klubben och verksamheten drivs av medlemmarna själva. 

Det är mycket som man måste veta, kunna och hålla reda på, då all idrott och dess verksamhet är betydligt mer professionell och komplex än förr. Detta samtidigt som tiden blir alltmer knapp för många och allt fler drar sig för att arbeta ideellt. Tränarna sköter sitt uppdrag på sin fritid men avlönaseftersom det krävs utbildning, är en profession samt att det finns ett regelverk att följa kring märken, tester och tävling mm. Men förutom tränarnas isträning, med dess för- och efterarbete, krävs det ideella föräldrainsatser och engagemang hela året inomadministration, uppvisningar och arrangemangvärdegrundsarbete, sponsring mm. Mycket av detta ger också nödvändiga intäkter till en förening för att den ska kunna överleva.  

”Ideellt arbete ger glädje åt Dig själv, ditt eget barn och andras! Ger Dig nya vänner och ett vidgat kontaktnät! Utgör grunden för en stark, trygg och framgångsrik förening” 

Under gångna säsongen 16/17 växte till vår glädje antalet åkare stadigt men ökade även arbetsbördan för våra tränare samt för styrelsen. Ju mer en förening utvecklas desto mer arbete krävs också☺. Därför måste vi nu strukturera oss denna säsong om verksamheten ska kunna fortsätta som hittills. Den ideella insatsen har vi därför organiserati olika ansvarsområden och för klubbens bästa kommer alla medlemsfamiljer att tillhöranågot områdeutifrån åkarens grupptillhörighet. Detta har vi gjort eftersom gruppen då naturligt kommer att träffa på varandra i samband med träning. Inom varje område kommer någon att vara sammankallande som tillsammans med en representant från styrelsen ansvarar för att uppgifterna fördelas och utförs. Flera klubbar har liknande system och vi testar detta upplägg denna säsong även hos oss och utvärderar sedan. Att vara närvarande och delaktig i olika arbetsgrupper ger i sig också bidrag från t ex SISU, förutom de övriga intäkter som grupperna kan bidra med.

Flera av er föräldrar har även önskat mer tydliga anvisningar och vi tror att denna struktur då är till en första hjälp. Vi vet också att många gärna vill hjälpa till mer men inte riktigt vet hur och vad man ska göra.

Det är omöjligt att fördela arbetet helt lika mellan grupperna men vi har gjort ett försök. De grupper som ni så småningom kommer att tillhöra ser ni här nedan. Vi har också listat lite saker som varje grupp KAN vara ansvariga för, några sker löpande andra är av mer punktkaraktär och vid ett gemensamt möte kommer varje grupp att få ytterligare information. Är någon speciellt intresserad av/utbildad inom något område och känner att man kan göra en större insats där – tveka inte att höra av dig, skriv t ex i anmälan, så löser vi det! Vi kunde låtit er alla välja grupp men av erfarenhet vet vi att så inte gärna blir fallet så nu pekar vi med hela handen denna gång istället☺ och hoppas att alla finner en plats när väl grupperna är igång! 

Vi i styrelsen är till slut mycket medvetna om att många barn har flera fritidsintressen och aktiviteter där det krävs föräldrainsatser. Olika sporter kräver också olika engagemang. Men vi försöker här att vara uppriktiga och förtydliga vad som krävs som förälder för en åkare i Varbergs Konståkningsklubb.