Trivselregler/Uppförandekod

För att alla ska trivas, må bra och ha roligt i vår förening och i ishallen vill vi att våra trivselregler följs och att vi bemöter varandra på ett trevligt och respektfullt sätt! Tänk på att även privat representera din förening på ett positivt sätt, på sociala medier m.m. 

Som åkare förväntas att: 

 • Du är insatt i och följer Varbergs Konståkningsklubbs värdegrund och policys.
 • Du är positiv och en bra kompis mot övriga åkare i föreningen, under hela träningstillfället, dvs, i omklädningsrum och på is/ mark.
 • Du är engagerad under din träning och lyssnar på tränarna.
 • Du respekterar ledarens/tränarens kunskap och erfarenhet.
 • Du kommer i tid till träning/tävling, går på och av isen i tid och meddelar din tränare om du inte kan komma.
 • Du fokuserar på din träning på isen och respekterar andra åkares/gruppers isyta och istid.
 • Du följer tränarnas instruktioner och respekterar deras beslut. Du är medveten om att du får gå av isen om detta inte följs. 
 • Du värmer upp ordentligt före en träning och du stretchar ordentligt efter ett träningspass. 
 • Du vet att du kan vända dig till din tränare eller annan vuxen i föreningen om du upplever dig dåligt eller orättvist behandlad av någon.  
 • Du utför de försäljningar som klubben föreskriver.

Som förälder förväntas att: 

 • Du är insatt i och följer Varbergs Konståkningsklubbs värdegrund och policys.
 • Du stöttar såväl ditt barn som andras och uppmuntra i såväl med- som motgång.
 • Du respekterar tränarnas beslut och ansvar samt har förtroende för tränarnas kompetens. Du förmedlar egna åsikter enskilt med tränarna, inte i ishallens aktiva del.
 • Du inte stör vare sig åkare eller tränare under träningstid.
 • Du fotar och filmar inte ditt barn under träningstid om inte du ombeds om detta av tränaren.
 • Du tar del av information från klubben genom att läsa på hemsidan, mejl och delta på föräldramöten, årsmöte m.m.
 • Du som förälder informerar ledare/tränare om barnet har någon sjukdom, allergi eller medicinering som de bör känna till.
 • Du stöttar ditt barn genom att så långt som möjligt se till att hen kommer i tid till träningen, har med sig rätt utrustning, är utvilad och har hunnit äta innan träningen och vid behov har med sig lämpligt mellanmål samt avstår träning vid sjukdom/skada.
 • Du verkar för en god kommunikation inom klubben. Har du några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta föreningens styrelse.
 • Du betalar fakturorna i tid.
 • Du utför de försäljningar som klubben föreskriver.
 • Du bidrar till det ideella arbetet inom klubben och medverkar i föreningens verksamhet bland annat genom bemanning eller bakning vid arrangemang och/eller genom deltagande i olika arbetsgrupper.  

Vi uppmuntrar till att vårdnadshavare stannar kvar och titta på sina barn på isen. Vi ber er göra detta under tystnad från läktarplats (ej åkarbås).

Klubbens styrelse, tränare, åkare och föräldrar arbetar gemensamt för att klubbens policys efterföljs på bästa sätt. Skulle någon inte följa vår värdegrund och policys kommer styrelsen att dokumentera detta och därefter vidta nödvändiga åtgärder.