Styrelsen

Rebecka Johansson
Ordförande ordforande@varbergskk.se

Nicklas Alströmer
kassör Kassor@varbergskk.se

Linda Tropp
Sekreterare kansli@varbergskk.se

Katja Hirvonen
Tävlingsansvarig tavling@varbergskk.se

Ulrika Hjelmström
Försäljningsansvarig

Kalina Hajnold
Ansvarig skridskoskola skridskoskolan@varbergskk.se

Bert Johansson
Suppleant

Valberedning
Bild kommer snart 1

Beatrice Alexandersson

Bild kommer snart 1

Vakant