Skridskoslipning

Klubben anordnar några gånger per år gemensam slipning av “riktiga konståkningsskridskor”.

En riktlinje för hur ofta man behöver slipa sina skridskor kan vara att man vid åkning en till två gånger i veckan så räcker det att slipa en gång per termin. Åker man 3-4 ggr i veckan så behöver man slipa minst två gånger per termin. Bra att tänka på är att man inte slipar för nära en tävling utan har ett par-tre veckors marginal.

En skridsko slipas med s.k. skålning, nedan följer riktlinjer kring vilken skålning man bör ha.

  • Skålning 16 för de som tränar för första märket.
  • Skålning 14 för de åkare som tagit det första märket. 
  • Skålning 12,7 för våra tävlingsåkare

Kort sagt kan sägas att en djupare skålning (högre siffra) ger lite sämre glid, men bättre stabilitet, medan en grundare skålning (lägre siffra) ger bättre glid på bekostnad av stabiliteten. 

slipning scaled