Tävlingsavgifter

Här beskriver vi de olika kostnader som gäller för att delta i tävlingar.

Licens
Obligatorisk licens för alla test- och  tävlingsåkare. Den ligger på 350:- per åkare och säsong och bekostas av klubben.

Program
För att kunna åka i en tävling behöver åkare träna in ett program. Åkarens första program bekostas av klubben, därefter kostar nya program 500:- per program.

Tävlingsavgifter
Att delta i en tävling kostar 500:- för Stjärntävlingar. Den allra första anmälningsavgiften för en (1) tävling bekostas av klubben, därefter betalar åkaren själv sina tävlingar. 

För återbetalning gäller följande regler: 

  • Hela avgiften återbetalas om tävlingen blir inställd.
  • Vid avanmälan innan anmälningstidens utgång återbetalas hela avgiften.
  • Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång, men före kl. 24.00 två (2) dagar före första tävlingsdagen återbetalas halva avgiften. Dock sker ingen återbetalning efter fastställande av startordning, som vid Stjärntävlingar kan ske tidigare.
  • Vid avanmälan efter kl. 00.00 dagen före första tävlingsdagen, eller efter fastställande av startordning om den skett tidigare, sker ingen återbetalning.