GDPR

Den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från

EU, General Data Protection Regulation, GDPR. Mycket av det som hittills funnits i PUL, finns också i den nya dataskyddsförordningen.

Kortfattat handlar det om att

  • Inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten
  • Samtycke för att hantera personuppgifter
  • Utse en registeransvarig
  • Radera inaktuella uppgifter

 

 

GDPR png

Parter och ansvar
Det är Varbergs konståkningsklubb som är personuppgiftsansvarig av behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Personuppgifter
För att föreningen ska kunna driva sin verksamhet behöver personuppgifter hanteras för olika ändamål. Exempel på detta är löpande föreningsverksamhet såsom träning och medlemsmöten, kommunikation med åkares föräldrar för att skicka kallelser, ekonomiska transaktioner såsom medlems-, tränings-, licens- och tävlingsavgifter m.m. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag vid kommun, SISU m.fl. I medlemsregistret ska det enbart finnas uppgifter som det är nödvändigt för föreningen att ha; namn, adress, kontaktuppgifter och eventuellt annan uppgift som är viktig. Personuppgifter inte bara är namn, adress, telefonnummer och personnummer. Det kan även vara foton. Därför frågar vi åkarnas föräldrar om det är okej att låta åkarna fotograferas t.ex.

Samtycke
En viktig del av dataskyddsförordningen är att man måste få personens samtycke för att registrera personuppgifter, och upplysa om hur dessa kommer att användas. För medlemsregistret framgår det på anmälan för varje säsong att uppgifterna kommer att registreras i ett medlemsregister och i vilket syfte. Föreningen säkerställer att medlemmarna samtycker till att det på hemsida och andra sociala medier publiceras/visas bilder och/eller personuppgifter.

Radering av gamla uppgifter
Ytterligare en viktig del av dataskyddsförordningen, är att gamla uppgifter måste raderas i såväl medlemsregistret, sociala media som avtalen.

Laglig grund för behandling av personuppgifter
En medlemsförteckning finns dokumenterad i IdrottOnline.

Läs vår integritetspolicy här

Vill du beställa ett registerutdrag? klicka här

Vill du veta mer
Kontakta styrelsen för mer information rörande hur personuppgifter hanteras i föreningen eller om du vill veta mer om dina rättigheter. Du har rätt att lämna klagomål på hur föreningen behandlar personuppgifter.

Det kan du göra vid Datainspektionen, besök
http://www.datainspektionen.se

Läs mer på länkarna nedan
https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-foreningar-och-sma- organisationer/