Policys

Likabehandlingsplan

VKK vill vara en förening som visar respekt för människors olikheter. Vi vill främja lika rättigheter för alla som direkt eller indirekt medverkar i verksamheten oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Alla i föreningen har ansvar för att aktivt motverka trakasserier, utanförskap och förtryck samt visa respekt för den enskilda individen. I vårt vardagliga arbete utgår vi alltid från ett demokratiskt förhållningssätt.

Vi vill att alla vuxna ska medverka till att utveckla våra barn- och ungdomars känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för andra.

Hindras någon eller utsätts någon av eller upplever kränkning ska detta meddelas styrelsen som dokumenterar och meddelar konsekvenser i samråd med berörda personer. 

Drogpolicy

VKK’s målsättning är att bedriva verksamheten så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt. Detta innebär också ett ställningstagande mot sådant som är skadligt och nedbrytande för individen. All vår idrottsverksamhet ska därför vara drog- och alkoholfri. 

Vi tillåter inte att våra tränare/ledare, barn/ungdomar dricker alkohol eller nyttjar droger. Om vi skulle upptäcka att någon bryter mot denna policy agerar vi enligt följande:

  • Direkt samtal med berörd person. Är man under 18 år tillsammans med vårdnadshavare.
  • Dokumentation och konsekvenser görs av styrelsen. Vid upprepade tillfällen kan sociala myndigheter kontaktas. 
  • Tränare/ledare stängs tillsvidare av från sina uppgifter och styrelsen meddelar konsekvenser.
  • Skulle någon i styrelsen bryta mot denna policy vidtar övriga styrelsemedlemmar åtgärder med extern aktör.  

Som barn- och ungdomstränare/ledare och som förälder ska man alltid tänka på sitt eget ansvar och att vara en god förebild. Inga alkoholhaltiga drycker, droger eller tobak ska förekomma under eller i direkt anslutning till föreningsverksamheten. Vi har alla ett ansvar att påminna varandra om detta.

Om föreningen deltar i arrangemang där utskänkning av alkoholhaltiga drycker sker eller droger förekommer hålls samtal före om vår policy. Föreningen ska även i sponsorsammanhang avstå från åtaganden som inte är förenliga med vår policy.  

Sexuella trakasserier och övergrepp

Inom konståkning är det ofrånkomligt att tränare rör barn- och ungdomar i instruktionssyfte. Skulle otillbörlig beröring ske meddelas styrelsen som dokumenterar och tränare stängs av med omedelbar verkan, även polisanmälan kan ske.

Policy på sociala medier

Alla tränare, åkare samt föräldrar i styrelse och grupper måste vara medvetna om att man kan kopplas samman med sin förening även i privata sammanhang och på sociala medier. Vi är därför alla goda representanter och uppmuntrar och lyfter positiva egenskaper och åsikter om varandra och vår verksamhet samt andra föreningar och arrangemang vi deltar i. VKK accepterar inte att medlemmar uttalar nedlåtande kommentarer om varandras åkning, test- och tävlingsresultat. Inte heller accepteras att privata angelägenheter sammankopplas med ledare eller aktiviteter i klubbens namn eller regi.

Skulle någon påkommas med negativ publicitet om föreningen eller kränkande kommentarer dokumenterar styrelsen och meddelar konsekvenser. Avstängning och uteslutning ur föreningen kan ske samt även polisanmälan.